Διοίκηση του Προγράμματος
Προσωπικό
Εγγραφή σε Newsletter
* indicates required


Διοίκηση του Προγράμματος

Καθηγητής Γεώργιος Σιώμκος

Διευθυντής του Προγράμματος Πλήρους & Μερικής Φοίτησης
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΟΔΕ

Το Ανώτατο Όργανο Διοίκησης του Προγράμματος είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Η διαδικασία υποβολής και αποδοχής αιτήσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018. 

Ακολουθήστε μας στα Social Media

ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών
Copyright 2018 - All Rights Reserved