Χαιρετισμός του Διευθυντή
Αρχική
Εγγραφή σε Newsletter
* indicates required


Χαιρετισμός του Διευθυντή

Χαιρετισμός από τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος,

Καθηγητή Γεώργιο Ι. Σιώμκο
Αθήνα, Οκτώβριος 2017

Στη δύσκολη συγκυρία που διανύει η χώρα μας, η οικονομική κρίση έχει μεταβάλει καταλυτικά το κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο παγκοσμίως, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της επένδυσης σε σπουδές υψηλού επιπέδου προσανατολισμένες σε τομείς των υπηρεσιών, οι οποίοι αποτελούν την αιχμή μιας Οικονομίας που αναζητά την ανάκαμψη.

Αποτελεί κοινό τόπο στις μέρες μας ότι, ο τομέας των υπηρεσιών διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη του συνόλου των προηγμένων εθνικών οικονομιών και άρα και της Ελληνικής Οικονομίας. Σε μία περίοδο κρίσης ,ο τομέας των υπηρεσιών είναι ο μόνος που μπορεί να ωθήσει την οικονομία να βγει από την κρίση και να οδηγηθεί στην ανάπτυξη. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τις προκλήσεις ενός οξύτατου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Για την όσο το δυνατόν επιτυχέστερη αντιμετώπιση αυτού του ανταγωνισμού, η ικανοποίηση των ολοένα αυξανόμενων αναγκών, όπως προκύπτουν από τις απαιτήσεις των πελατών των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες και κύριο στόχο για τη ζητούμενη πλέον στρατηγική ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών. Είναι, λοιπόν, εύλογο ότι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος αποτελεί περίπου το 74% του Α.Ε.Π., δύνανται να αντεπεξέλθουν στις προσδοκίες της αγοράς, μόνο αν διαθέτουν τεχνογνωσία, πληροφόρηση και στελέχη άρτια καταρτισμένα. Κατά συνέπεια, καθίσταται επιτακτικότερη η ανάγκη για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να εντάσσουν στο δυναμικό τους τα πλέον εξειδικευμένα στελέχη 'της αγοράς' και μάλιστα με κύριο γνώμονα, το βαθμό που το γνωστικό τους υπόβαθρο ανταποκρίνεται στις καλπάζουσες εξελίξεις του τομέα.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών εφοδιάζει τους φοιτητές με το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, την πρακτική γνώση και τις ικανότητες ώστε να αντεπεξέλθουν στις προαναφερθείσες απαιτήσεις-προκλήσεις. Όμως, τόσο η ίδια η μοναδικότητα του Προγράμματος στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα όσο και το γεγονός ότι είναι ένα από τα ελάχιστα που υφίστανται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και η συνεπαγόμενη επιστημονική του ιδιαιτερότητα, το καθιστούν ως μία από τις καλύτερες επιλογές μεταπτυχιακών σπουδών για κάθε νέα και νέο με ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα.

Οι απόφοιτοι μας μπορούν να διεκδικήσουν με αξιώσεις στελεχιακές θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους πιο σύγχρονους και δυναμικούς κλάδους των Υπηρεσιών. Το Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα στηρίζει τη δυναμική του προσφέροντας τις ακόλουθες τρεις (3) ειδικεύσεις:

Διοικητική Συμβουλευτική

(Management Consulting)

Ανάπτυξη και Διοίκηση Υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού

(Tourism Management)

Επικοινωνία - Διαφήμιση - Δημόσιες Σχέσεις

(Communications - Advertising - PR)

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τόσο με αυτή του την πρωτοβουλία, όσο και βάσει της μακροχρόνιας εμπειρίας του, φιλοδοξεί, με την αρωγή του συνόλου των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα - διδασκόντων και διδασκομένων - να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και κυρίως εμπράκτως στο σύνολο των σύγχρονων εκπαιδευτικών κι επιστημονικών προκλήσεων, που έχουν προκύψει στον τομέα των υπηρεσιών.

Καθηγητής Γεώργιος Ι. Σιώμκος

Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

SITE: www.aueb.gr/users/siomkos


Η διαδικασία υποβολής και αποδοχής αιτήσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018. 

Ακολουθήστε μας στα Social Media

ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών
Copyright 2018 - All Rights Reserved