Χρησιμοποιούμε cookies για τη λειτουργικότερη περιήγησή καθώς και για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ο ιστοχώρος μας.  
Κλείσιμο

MSummer Party 2011
Εκδηλώσεις
Τελευταίες Ανακοινώσεις


MSummer Party 2011

The «1st MSUMMER PARTY»

Στις 17 Ιουνίου 2011  διοργανώθηκε για πρώτη φορά από τους φοιτητές της Σειράς 8 του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Πλήρους Φοίτησης (MSM-8 full-time) το «1st MSUMMER PARTY» στο W Club Αthens, με σκοπό αφενός να χαιρετήσουμε με τον δροσερότερο τρόπο το τέλος του Γ’ εξαμήνου σπουδών και τη λήξη της εξεταστικής περιόδου,   αφετέρου να θεσμοποιηθεί ως εκδήλωση λήξης μιας πολύμηνης και απαιτητικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 

Με αυτό τον τρόπο συνεχίζεται έμπρακτα η προσπάθεια σύσφιξης σχέσεων, ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των σειρών του ΜSM, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας του.


Η διαδικασία υποβολής και αποδοχής αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 15  Ιανουαρίου 2018.

ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών
Copyright 2017 - All Rights Reserved