Διαδικασία Αιτήσεων
Αιτήσεις
Εγγραφή σε Newsletter
* indicates required


Διαδικασία Αιτήσεων

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 16η σειρά (MSM-16)

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Πλήρους Φοίτησης) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας Υποβολής Αιτήσεων (για την 16η Σειρά), για τις Κατευθύνσεις:

(α) Διοικητική Συμβουλευτική

(β) Ανάπτυξη και Διοίκηση Υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού

(γ) Επικοινωνία – Διαφήμιση – Δημόσιες Σχέσεις

 

ΔΕΚΤΟΙ γίνονται πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και ισότιμων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  Αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι, με την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι τον Μάρτιο 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Γραμματεία του προγράμματος σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δείτε  παρακάτω τα στοιχεία επικοινωνίας της Γραμματείας καθώς τους σχετικούς συνδέσμους Χρήσιμων Εντύπων που αφορούν στην Πρόσκληση Υποψηφίων, στα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά και στο πρότυπο Συστατικής Επιστολής.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο http://egraduate.applications.aueb.gr:8080/jMScApplication/ 
και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Προγράμματος,
καθημερινά 11:00 -14:00.

Η διαδικασία υποβολής και αποδοχής αιτήσεων είναι συνεχής.

Ξεκινά την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 15  Ιανουαρίου 2018.  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ την ΤΕΤΑΡΤΗ 31/01/2018. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 206Τηλ. 210 8203874, e-mail: msmfull@aueb.gr

Για την αξιολόγηση της αίτησης απαιτείται η κατάθεση του ποσού των 50 Ευρώ στο Λογαριασμό του Προγράμματος: Εθνική Τράπεζα, αριθμ. 110/480137-72,  ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΕΛΚΕ ΟΠΑ ΔΙΟΙΚ ΥΠΗΡ FULL TIME, ΙΒΑΝ : GR 5201 1011 00 00 00 110 480137 72, με την αιτιολογία «Κατάθεση αίτησης για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc στη Διοίκηση Υπηρεσιών».

Χρήσιμα Έντυπα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2017-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ MSM 2017-2018
ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2017-2018


Η διαδικασία υποβολής και αποδοχής αιτήσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018. 

Ακολουθήστε μας στα Social Media

ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών
Copyright 2018 - All Rights Reserved