Υποβολή Αιτήσεων 2015 - 2016
Ανακοινώσεις
Εγγραφή σε Newsletter
* indicates required


Υποβολή Αιτήσεων 2015 - 2016

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 14η σειρά (MSM-14)

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Πλήρους Φοίτησης) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας Υποβολής Αιτήσεων (για την 14η Σειρά), για τις Κατευθύνσεις:

(α) Διοίκηση Οργανισμών Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας

(β) Ανάπτυξη και Διοίκηση Υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού

(γ) Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών

(δ) Επικοινωνία – Διαφήμιση – Δημόσιες Σχέσεις

(ε) Διοίκηση Ναυτιλιακών Υπηρεσιών και

(στ) Διοικητική Συμβουλευτική

ΔΕΚΤΟΙ γίνονται πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και ισότιμων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι, με την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι τον Μάρτιο 2016.

Για την έντυπη αίτηση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.msmfull.aueb.gr). Οι αιτήσεις καθώς και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Προγράμματος, από τη 1 Σεπτεμβρίου 2015, καθημερινά 11:00 -14:00.

Η διαδικασία υποβολής και αποδοχής αιτήσεων είναι συνεχής. Ξεκινά την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015 και λήγει την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 206, Τηλ. 210 8203874, e-mail: msmfull@aueb.gr

Για την αξιολόγηση της αίτησης απαιτείται η κατάθεση του ποσού των 50 Ευρώ στο Λογαριασμό του Προγράμματος: Εθνική Τράπεζα, αριθμ. 110/480137-72, ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΕΛΚΕ ΟΠΑ ΔΙΟΙΚ ΥΠΗΡ FULL TIME, ΙΒΑΝ : GR 5201 1011 00 00 00 110 480137 72, με την αιτιολογία «Κατάθεση αίτησης για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc στη Διοίκηση Υπηρεσιών».

Χρήσιμα Έντυπα:

ΑΙΤΗΣΗ MSM 2015-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ MSM 2015
ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2015-2016
CV TEMPLATE MSM 14

Η διαδικασία υποβολής και αποδοχής αιτήσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018. 

Ακολουθήστε μας στα Social Media

ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών
Copyright 2018 - All Rights Reserved